logo

关于“中海汇誉2016-93龙力生物流动资金贷款集合资金信托计划”的情况说明

发布于:2017-12-19


 “中海汇誉2016-93龙力生物流动资金贷款集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”)接受委托人委托并根据其指令,以其主动管理的资管计划所募集资金向山东龙力生物科技股份有限公司发放信托贷款。我司在本信托计划中仅承担事务管理职责。

 根据信托文件的约定,本信托计划已向委托人完成债权原状分配,并于2017年12月13日终止。

                                   中海信托股份有限公司

                                   2017年12月19日  

地址: 上海市蒙自路763号36楼 邮编: 200023 客服热线: 86-21-23191688

@Copyright 2010 Zhonghai Trust Co.,Ltd. All rights reserved. 版权所有 中海信托股份有限公司

沪ICP备09035339号

工商局

友情链接 | 新手入门 | 信托知识